Organitzacions

Formacions per a administracions públiques

Què i per a què?

La cosmovisió social és un nou eix d’anàlisi de la realitat tan explicatiu i predictiu com la classe socioeconòmica, el gènere o l’edat.

Impartim formacions sobre aquest tema per a administracions públiques amb aquests 3 propòsits:

Potenciar l’eficàcia de les polítiques públiques per a entendre i aplicar l’eix de les cosmovisions socials en el seu disseny, elaboració i implementació.

– Analitzar i transformar l’organització interna de l’administració pública fent-la més àgil, menys burocràtica, més eficaç i més propera a la ciutadania.

– Potenciar la motivació i el compromís de la plantilla amb la seva missió laboral.

En resum, es tracta de potenciar l’eficàcia de l’Administració pública tant en la seva dimensió externa (de portes enfora) com interna (de portes endins)

Entre els diversos avantatges d’aquesta perspectiva, destaquem aquests:

En l’àmbit extern:

  • Millora de la comunicació amb la ciutadania
  • Aporta eines noves per a la gestió i resolució de conflictes socials
  • Ofereix estratègies concretes per incrementar la cohesió social
  • Potència la probabilitat d’èxit de les polítiques públiques

En l’àmbit intern:

  • Millora la motivació del personal de l’Administració, i incrementa el seu benestar laboral i personal
  • Millora de la comunicació i la fluïdesa de relació entre el personal tècnic i el directiu, i aquest i els càrrecs electes
  • Facilita de la feina transversal entre equips, departaments i / o regidories diferents

Voleu una formació d’un altre tema empresarial o organitzacional?

compromís Lideratge igualtat Comunicació
Cuéntame que necessites i et diré amb tota sinceritat si puc ser-te útil.

Per a qui?


  • Càrrec electe
  • Personal tècnic de les administracions públiques de tots els departaments / regidories sense excepció; ja siguin càrrecs directius o no directius

Com?

Les formacions són en format online, presencial o mixt per administracions públiques: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, regidories, conselleries…

Comptem amb una potent metodologia per fer formació en línia (que ens ha permès seguir assessorant i col·laborant sense restriccions en el context de la crisi de la Covid-19).

Sobre nosaltres

Daniel Gabarró

Llicenciat en humanitats, psicopedagog i graduat en magisteri (amb 5 especialitats diferents reconegudes).

Formador i conferenciant. Professor de màsters i postgraus.

Jaume López

Jaume López

Doctor en ciència política (Universitat Pompeu Fabra) i màster en filosofia de les ciències socials (London School of Economics and Political Science, Regne Unit). Imparteix docència en diverses universitats.

Contacta amb nosaltres a info@danielgabarro.como amb el formulari de contacte

Les cosmovisions socials

Les cosmovisions socials evidencien que el personal és sempre, al mateix temps, polític i que no es pot actuar amb garanties d’èxit en la política sense connectar el nivell individual i l’evolució i el creixement personal de la ciutadania, amb el nivell col·lectiu i el tipus d’organització.

A les nostres societats existeixen 5 cosmovisions que conviuen a la vegada i expliquen la gran majoria dels conflictes actuals.

Conèixer-les, saber remoure i comunicar-nos amb elles és el que s’obté amb aquesta formació.

Aquesta perspectiva l’apliquem tant a l’anàlisi sociopolític com al desenvolupament de les administracions públiques, aplicant una visió i una metodologia d’èxit que ja es duen a terme en moltes empreses líders internacionals, amb uns valors i uns mètodes modèlics (en autogestió, planejament, motivació, processos… ) propis del segle XXI, i que a poc a poc van arribant a les administracions públiques.

Sens dubte, la seva aplicació pot contribuir al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 impulsada per l’Organització de Nacions Unides (ONU).

Som autors del llibre: «Les cosmovisions socials: la peça que faltava. El desenvolupament integral de la ciutadania i el seu impacte sociopolític » publicat per Boira Editorial i que poden descarregar en aquesta mateixa pàgina. Al llibre trobaran tota la informació bàsica sobre l’índex de les cosmovisions. 

Entre molts llibres i autors ens han resultat molt inspiradors i en volem compartir especialment dos:

Ken Wilber (2010): Una teoria de tot: una visió integral de la ciència, la política, l’empresa i l’espiritualitat, Kairós.

Frederic Laloux (2017): Reinventar les organitzacions. Arpa. 

Hem impartit formacions per:

Llibres