Organitzacions

Cosmovisions socials:

comunicació, acció i organització eficaç

Si vols obtenir nous conceptes, basats en sòlides evidències científiques, per analitzar rigurosament la realitat i potenciar una acció político-social tranformadora, ets al lloc correcte.

Descobriràs l’arrel de moltes problemàtiques socials i polítiques des d’una nova visió més explicativa.

No és retòrica, sinó un enfoc pràctic i concret que aporta eines aplicables al personal tècnic mentre genera un llenguatge comú perquè càrrecs electes i personal tècnic treballin conjuntament.

Situem els valors al centre, com una peça estructural que guia l’acció i la mateixa organització municipal.

El nostre assessorament és net i honest perquè no estem limitats per cap dels obstacles habituals: no tenim conflictes d’interessos amb cap partit política concret, ni depenem econòmicament d’aquestes consultories concretes, ni desitgem evitar temes complexes, com tampoc no busquem quedar bé o malament, ni ser políticament correctes. Ens mou voler entendre la realitat i transformar-la. La resta és accessòria.

Per això mateix, les nostres assessories i cursos són especialment útils.

Si busques eines concretes i aplicables, més enllà de la retòrica i dels llocs comuns de la política, estàs al lloc adequat.

Vídeo síntesi de les Cosmovisions Socials

Què i per a què?

La cosmovisió social són un nou eix d’anàlisi de la realitat tan explicatiu i predictiu com la classe socioeconòmica, el gènere o l’edat.

Impartim formacions sobre aquest tema per a administracions públiques amb aquests 3 propòsits:

Potenciar l’eficàcia de les polítiques públiques a l’entendre i aplicar l’eix de les cosmovisions socials en el seu disseny, elaboració i implementació.

– Analitzar i transformar l’organització interna de l’administració pública fent-la més àgil, menys burocràtica, més eficaç i més propera a la ciutadania.

– Potenciar la motivació i el compromís de la plantilla amb la seva missió laboral.

En resum, es tracta de potenciar l’eficàcia de l’Administració pública tant en la seva dimensió externa (de portes enfora) com interna (de portes endins)

Entre les diverses avantatges d’aquesta perspectiva, destaquem aquests:

A nivell extern:

  • Millora de la comunicació amb la ciutadania
  • Aporta eines noves per a la gestió i resolució de conflictes socials
  • Ofereix estratègies concretes per incrementar la cohesió social
  • Potència la probabilitat d’èxit de les polítiques públiques

A nivell intern:

  • Millora la motivació de personal de l’Administració, i incrementa el seu benestar laboral i personal
  • Millora de la comunicació i la fluïdesa de relació entre el personal tècnic i el directiu, i aquest i els càrrecs electes
  • Facilita de la feina transversal entre equips, departaments i / o regidories diferents

Per a qui?

  • Càrrecs electes
  • Personal tècnic de les administracions públiques de tots els departaments / regidories sense excepció; ja siguin càrrecs directius o no directius

Com?

Les formacions són en format online, presencial o mixt per administracions públiques: ajuntaments, diputacions, consells comarcals, regidories, conselleries …
Comptem amb una potent metodologia per fer formació en línia(que ens ha permès seguir assessorant i col·laborant sense restriccions en el context de la crisi de l’Covid-19).

Sobre nosaltres

Daniel Gabarró

Llicenciat en humanitats, psicopedagog i graduat en magisteri (amb 5 especialitats diferents reconegudes).
Formador i conferenciant. Professor de màsters i postgraus.
Jaume López

Jaume López

Doctor en ciència política (Universitat Pompeu Fabra) i màster en filosofia de les cièncias socials (London School of Economics and Political Science, Regne Unit). Imparteix docència a diverses universitats.

Contacta amb nosaltres a info@danielgabarro.como amb el formulari de contacte

Les cosmovisions socials

Les cosmovisions socials evidencien que el personal és sempre, a el mateix temps, polític i que no es pot actuar amb garanties d’èxit en la política sense connectar el nivell individual i l’evolució i el creixement personal de la ciutadania, amb el nivell col·lectiu i el tipus d’organització.

A les nostres societats existeixen 5 cosmovisions que conviuen a la vegada i expliquen la gran majoria dels conflictes actuals.

Conèixer-les, saber remoure i comunicar-nos amb elles és el que s’obté amb aquesta formació.

Aquesta perspectiva l’apliquem tant a l’anàlisi sociopolític com a el desenvolupament de les administracions públiques, aplicant una visió i una metodologia d’èxit que ja es desarrollaen moltes empreses líders internacionals, amb uns valors i uns mètodes modèlics (en autogestió, planejament, motivació, processos … ) propis de el segle XXI, i que poc a poc van arribant a les administracions públiques.

Sens dubte, la seva aplicació pot contribuir a el desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 impulsada per l’Organització de Nacions Unides (ONU).

Som autors de el llibre: «Les cosmovisions socials: la peça que faltava. El desenvolupament integral de la ciutadania i el seu impacte sociopolític » publicat en Boira Editorial i que poden descarregar en aquesta mateixa pàgina. En el libro encontrarán toda la información básica sobre el índice de las cosmovisiones.

Entre molts llibres i autors ens han resultat molt inspiradors i volem compartir especialment dues:

Ken Wilber (2010): Una teoria de tot: una visió integral de la ciència, la política, l’empresa i l’espiritualitat, Kairós.

Frederic Laloux (2017): Reinventar les organitzacions. Arpa. 

Hem impartit formacions per: