Educació

ESCOLES QUE CUIDEN

Accés gratuït al curs

Aquí el curs ja impartit
 en diferit i el material

Quan s’impartia en directe estava reconegut pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Conferències i formacions educatives amb Daniel Gabarró

El Daniel, apadrinant la promoció de magisteri de la Universitat de Lleida el 2019.

T’ofereixo conferències i formacions sobre temes educatius fonamentals per a claustres i Ampes, que poden impartir-se en format online, presencial o mixt.

Les conferències donen informació comprimida i inspiradora.

Les formacions aporten un suport pautat perquè els canvis s’apliquin de forma gradual i tutoritzada.

Les dues busquen millorar els resultats acadèmics, potenciar els valors i el bon tracte, així com la reflexió pedagògica.

Propostes per a claustres

 • Escoles segures: Eines per superar el bullying i potenciar el bon tracte

  Eines útils per convertir l’escola en un lloc segur. Busquem prevenir l’assetjament, però també tenir instruments per abordar quan es produeix. Ens centrem en generar bon tracte, en cuidar-nos.

 • Escoles que cuiden: Potenciar els valors i el bon tracte

  Una formació per obtenir eines que ajudin l’alumnat a cuidar-se i a cuidar els altres. Ajudem a potenciar una autoestima sana i una identitat positiva tot potenciant els valors i l’autocompromís de l’alumnat.  Molt útil en entorns o moment de malestar psicològic.

 • Bona ortografia sense esforç

  Formació sobre el “mètode Gabarró” que redueix les faltes ortogràfiques de l’alumnat entre un 50 i un 80% en pocs mesos a l’potenciar i aplicar la memòria visual a l’ortografia. Molt útil per a l’alumnat que no millora ortogràficament.

 • Processos mentals: ensenyar a pensar

  Els processos mentals de, per exemple, “pensar” una poesia o un problema matemàtic són totalment diferents. Entendre la diferència de tots els processos mentals i saber ensenyar potenciarà el rendiment acadèmic de l’alumnat en totes les àrees i incrementarà la capacitació i l’autoestima de l’equip docent.

 • Problemes matemàtics sense esforç

  El 70% de l’alumnat no entén els problemes matemàtics encara que els resolgui correctament. Exposem un mètode clar i eficaç per a descobrir en quin punt de l’procés es va encallar cada estudiant i com ajudar-lo.

  Aquesta formació la imparteixo tant jo, en Daniel Gabarró, com el Javier López Apesteguía, creador del mètode “Dominar els problemes matemàtics”.

 • AGORA: espai de reflexió amb Daniel Gabarró

  Et ofereixo un espai de reflexió com a expert perquè tingueu un suport i una mirada externa que us ajudi.

  Molt útil per a superar conflictes enquistats, abordar nous reptes o aprofundir pedagògicament en temes que us preocupin.
  Mínim tres sessions.

Proposta per a famílies i AMPAS:

 • Educar per a la felicitat

  Una conferència o formació de diverses sessions, tant en línia com presencial per obtenir recursos concrets i útils per aplicar amb els fills i filles i descobreixin els seus valors, creixin feliços i siguin resilients davant les dificultats de la vida.

  Abordarem els conflictes més habituals en funció de les necessitats explicitades: la disciplina i els límits, el respecte, la responsabilitat davant els deures, la gelosia entre germans / es, l’educació en valors, la comunicació.

Costos econòmics

Les conferències tenen un cost de 290 € onLine i 480 € presencial * (* més viatge i dietes).

Les escoles concertades i privades poden bonificar fins a 100% de les formacions i conferències gràcies a Fundae.

Per claustres d’escoles públiques sense recursos que atenen alumnat en situació d’exclusió social ofereixo un nombre limitat de conferències gratuïtes si s’organitzen per tota una zona educativa i s’assegura la presència d’un mínim de 10 centres diferents o 90 docents.

Les formacions no porten IVA, es facturen a nom de Boira Editorial SL i s’abonen per transferència per facilitar la transparència fiscal.

Per contractar una conferència o formació, escriu a info@danielgabarro.com

Llibres educatius que he escrit, publicats a Boira Editorial