Aula Interior LLEIDA – Pagament mensual 75 (inclou també l’online en català i castellà)