Les cosmovisions socials

Les cosmovisions socials

16,95 

Què i per a què?

La cosmovisió social és un nou eix d’anàlisi de la realitattan explicatiu i predictiu com el gènere, l’edat o la classe socioeconòmica.

Impartim formacions sobre cosmovisions socials a Administracions públiques amb aquests 3 propòsits:

Potenciar l’eficàcia de les polítiques públiques en entendre i aplicar l’eix de les cosmovisions socials en el seu disseny, elaboració i implementació.

Analitzar i transformar l’organització interna de l’Administració pública fent-la més àgil, menys burocràtica, més eficaç i més propera a la ciutadania.

Potenciar la motivació i el compromís de la plantilla amb la seva missió laboral.

En altres paraules, es tracta de potenciar l’eficàcia d’Ajuntaments i de l’Administració pública tant en la seva dimensió externa (de portes enfora) com interna (de portes endins).

COMPRAR DESCARREGAR (Edició Digital)

SKU: libro-cosmovisiones Categories: ,
Abrir chat