Daniel Gabarró - Educació i pedagogia

VÍDEO-CURSOS OnLINE

Vídeo-cursos onLine de Daniel Gabarró. Cursos de temàtiques pedagògiques i educatives, per donar suport a mares, pares i educadors/es. No s'exclou ningú per motius econòmics.

Un curs per ensenyar estratègies mentals a l'alumnat, que li permetin adaptar-se a la nova societat que està arribant.

+ Informació

Dominar l'Ortografia és un innovador programa que aconsegueix reduir les faltes d'ortografia de l'alumnat fins a un 80% en pocs mesos.

+ Informació

Tècniques innovadores i eficaces que permeten a l'alumnat aprendre les taules de multiplicar fàcilment i en poc temps.

+ Informació

A pares i mares que han d’explicar als seus fills i les seves filles que han pres la decisió de divorciar-se.

+ Informació

7 eines concretes per millorar les teves relacions, harmonitzar el teu entorn i aconseguir la pau i la felicitat.

+ Informació

Una breu reflexió per infants sobre la violència i possibles formes de reaccionar. El "si et peguen, t'hi tornes" no sembla massa bon consell pels nostres infants.

+ Informació

El tema dels abusos és important perquè si no s'explica pot generar indefensió: si succeeix, cal saber què fer.

+ Informació

Un curso que propone un planteamiento totalmente diferente para aprender las reglas de acentuación en castellano.

+ Informació

Per aquelles persones que desitgen tenir eines per educar als seus fills i filles, en la infància o l’adolescència, en la felicitat.

+ Informació

Parlem de secrets que sí poden mantenir-se i de secrets perillosos que han d'explicar-se necessàriament. Un curs d'un únic vídeo per a infants de 5 a 12 anys.

+ Informació

Ser una nena de veritat no és fàcil. Existeixen mil i una trampes que ens fan oblidar què significa ser dona avui actualment.

+ Informació

“El nostre cos no ha de generar el nostre destí”. En el cas femení, les dones han caigut en estàndards que no les fan felices.

+ Informació

Què significa ser un home de veritat? En la societat actual, existeixen homes fracassats, sense rumb, que actuen de manera irracional i això no els fa feliços.

+ Informació

És fonamental aprendre a estimar sense dolor, aprendre a estimar amb goig, amb alegria, deixar de confondre l'amor amb el patiment.

+ Informació

Aquest curs pretén oferir informació per explicar la mort a infants i a adolescents.

+ Informació

Herramientas prácticas para superar el bullying y potenciar el buen trato en nuestras escuelas.

+ Información

Herramientas para incrementar la matriculación, cohesionar el equipo y generar una imagen positiva en tu entorno.

+ Información

Docentes motivados y claustros cohesionados. Herramientas útiles, concretas y eficaces para relacionarte con mayor armonía contigo, con el claustro y con las familias del centro.

+ Información

LLIBRES y QUADERNS

Llibres de Daniel Gabarró d'educació, pedagogia, metodologies innovadores ... Alguns d'ells disponibles en format PDF sense cost.

Materialss supervisats per Daniel Gabarró.

CONFERENCIAS

Conferències presencials educatives i pedagògiques, per a centres escolars, associacions educatives, familiars, etc.

Eines per superar el bullying i potenciar el bon tracte.

+ Informació

eduir les faltes d'ortografia del nostre alumnat fins a un 80 %.

+ Informació

Com ensenyar a pensar al nostre alumnat?

+ Informació

Ensenyar a pensar matemàticament al nostre alumnat.

+ Informació

Educar els nostres fills i filles per a què siguin feliços i resilients davant les dificultats.

+ Informació